Social CRM – društvene mreže kao kanal upravljanja kupcima

Naslovnica / Social CRM – društvene mreže kao kanal upravljanja kupcima

  1. Manje vise ovde je sve lepo receno osim da u tradicionalnom CRM kupac nije u sredistu desavanja. Takodje je opis “guranja klijenta kroz levak” netso sta odavno pripada tradicionalnom marketingu i nije odlika savremenog pristuap CRM koji se bazira na marketigu odnosa a ne na transakcionom marketingu.

  2. [...] prošlom članku Social CRM – društvene mreže kao kanal upravljanja kupcima smo dali uvod u Social CRM. Kako smo napisali, Social CRM je samo nadogradnja klasičnog CRM-a, [...]

  3. [...] prošlom članku Social CRM – društvene mreže kao kanal upravljanja kupcima smo dali uvod u Social CRM. Kako smo napisali, Social CRM je samo nadogradnja klasičnog CRM-a, [...]

Odgovori